Lubisz moją stronę?
Wyraź to !
POLECAM STRONY i BLOGI:

Szydełko,
jako pomoc w dziewiarstwie ręcznym
Szydełko jest bardzo pomocne przy wykonywaniu wyrobów dziewiarskich.

NIGDY nie mówi się: robić na szydełku, ale robić szydełkiem, a to dlatego, że na szydełku jest zawsze tylko jedno oczko, a nie cała robótka.

Najważniejszym ściegiem szydełkowym jest
ŁAŃCUSZEK oglądaj film

Wykonujemy pętelkę, przez którą przeciągamy nitkę (od kłębka).


Zaciskamy dolną pętelkę na powstałym oczku i przeciągamy przez oczko nitkę.


I przez następne oczko znów przeciągamy nitkę, tworząc w miarę luźne oczka łańcuszka.

Z łańcuszka możemy NABRAĆ OCZKA. Metodę tą można stosować, gdy do nabrania mamy dużą ilość oczek, a nie wiemy jak dużo zostawić luźnej nitki do klasycznego nabierania oczek.

NABIERANIE OCZEK oglądaj film

Wykonując łańcuszek, nabieramy jednocześnie oczka na drut. Zaczynamy od pierwszego oczka łańcuszka, a następne nabieramy tak jak pokazuje strzałka.


Nabierając oczka na drut liczymy je, łańcuszek robimy póki nie osiągniemy upragnionej liczby oczek. Nie liczymy oczka na szydełku ...


... gdyż po wyrobieniu potrzebnej liczby oczek, na drut nabieramy oczko z szydełka, omijając wcześniejsze oczko.


Po czym nabrane oczka przerabiamy wg wybranego splotu.
Jeśli tak nabrane oczka później przerabiamy w okrążeniach, przed zamknięciem okrążenia należy sprawdzić, czy oczka się nie skręciły. Łańcuszkowe oczka bardzo łatwo się skręcają na drutach z żyłką.

NABIERANIE OCZEK oglądaj film
EFEKT SZEROKIEGO BRZEGU (dwie metody)

Zaczynamy od nałożenia na drut (trzymany w lewej ręce) oczka pętelki.
Nitkę z kłębka trzymamy na palcu wskazującym.


W oczko od spodu wkładamy szydełko i chwytając nitkę od kłębka wyciągamy oczko.


Nie nakładamy tego oczka na drut, ale robimy następne oczko.


Dopiero to oczko nakładamy na drut, w taki sposób, aby...


...można było szydełkiem robić następne oczka.


Jak widać na zdjęciu oczka pomiędzy nałożonymi na drut zaciskają się, ale tworzą dodatkową, nieelastyczną szerokość dolnego brzegu dzianiny.


Można też zrobić osobno łańcuszek i nabierać na drut co drugie oczko.
Nie nabrane oczka będą tej samej wielkości co nabrane, brzeg będzie jeszcze szerszy.

ŁĄCZENIE ELEMENTÓW ODZIEŻY

Elementy odzieży, które będziemy zszywać złożyć ze sobą prawą stroną do siebie.
W "strategicznych" miejscach łączymy kawałkami nitki, aby przy zszywaniu żadna z warstw się nie rozciągnęła, oraz aby wzory na siebie nachodziły.


Robótkę trzymamy w lewej ręce, brzegiem do góry.
Z prawego brzegu wyciągamy pętelkę (patrz wyżej), kawałek dalej wyciągamy następną pętelkę i przeciągamy przez pierwszą.
W ten sposób powstaje łańcuszek łączący elementy odzieży.
Należy pilnować, by żaden z elementów się nie rozciągał, pętelki wyciągamy w takiej samej odległości od siebie i od brzegu dzianiny.

Ten sposób łączenia jest elastyczny oraz umożliwia łatwe prucie wyrobu.

ŁĄCZENIE BARDZO LUŹNIE

Potrzebne jest do łączenia elementów wykonanych splotami ażurowymi lub innymi bardzo rozciągliwymi.
Lub tam gdzie zwykłe łączenie okazuje się mało rozciągliwe.


Bardzo luźne łączenie polega na dodawaniu między oczkami płaskimi oczko łańcuszka.


W ten sposób można również ozdabiać brzegi roboty.

NABIERANIE OCZEK WZDŁUŻ BRZEGU DZIANINY

np: wzdłuż dekoltu.

Metoda oczka prawego, bo nabieranie oczek przypomina przerabianie oczka prawego.

Zaczyna się z prawego brzegu dekoltu, po prawej stronie roboty. W przepisie zapewne jest, aby najpierw połączyć jedno z ramieni przodu i tyłu. Trzeba więc to zrobić.
Zielona nitka to nitka, którą będę nabierać, ale Ty nabieraj tym samym kolorem, lub tym podanym w przepisie. Używam zielonego koloru dla odróżnienia.
Nabierasz oczko na szydełku, tak jak na pierwsze oczko łańcuszka przy szydełkowaniu.

Potem:
Wbijasz szydełko w pierwsze oczko przy prawym brzegu, koniecznie z prawej strony roboty. I przeciągasz pierwsze oczko. Następnie nakładasz je na drut. Potem wbijasz szydełko w następne oczko zakończonego brzegu, chwytasz "zieloną" :) nitkę i przeciągasz ją przez robótkę. I znów nakładasz na drut:


I w ten sposób nabierasz oczka wzdłuż całego dekoltu, w liczbie podanej w przepisie. Tak nabrane oczka po prostu się przerabia, tak jak mówi przepis.

NABIERANIE OCZEK WZDŁUŻ BRZEGU DZIANINY

DRUGA METODA
Metoda oczka lewego, bo nabieranie oczek przypomina przerabianie oczka lewego.
Oczka można też nabrać od lewej strony robótki do prawej, mając przed twarzą lewą stronę robótki.
A raczej u dołu. Dzięki takiej pozycji robótki możemy pracować z prawej strony do lewej.

Najlepiej korzystać z szydełka bez rączki (tej samej grubości co druty), na które możemy nabrać kilka oczek i przesywając na prosty koniec przenieść je na drut.


Szydełko wbijamy od prawej strony robótki i po lewej stronie...


chwytamy nitkę z kłębka.


Wyciągamy pętelkę na prawą stronę, obracając jeśli trzeba haczykiem szydełka, żeby nie zgubić nitki.
Po nabraniu kilku takich oczek przesunąć je na drugi koniec szydełka i przenieść na drut.

NAJPROSTSZE SPLOTY SZYDEŁKOWE

Oznaczenia używane w schematach:
(dwa kolory znaków stosuje się w celu odróżnienia od siebie poszczególnych okrążeń, dla zwiększenia czytelności schematu)

- oczko łańcuszka
- oczko zamknięte/płaskie
- oczko ścisłe
- półsłupek
- słupek z pojedynczym nawinięciem/narzutem
- słupek z podwójnym nawinięciem/narzutem (kolejne poziome kreski oznaczają kolejne nawinięcia/narzuty)
Brak oznaczenia - ścieg raczkowy
Oczko zamknięte/płaskie

Stosuje się go najczęściej w robótce na okrągło (serwetki, kwiatki, rozetki). Zamyka się okrążenie, by w płynny sposób rozpocząć następne okrążenie.

Pierwsze okrążenie składa się z oczek łańcuszka. Liczbę oczek podaje "przepis". Obwód zamyka się wkłuwając szydełko w pierwsze oczko łańcuszka, wyciągając pętelkę i przeciągając ją przez pętelkę leżącą na szydełku.
To samo robi się przechodząc do następnych okrążeń. Szydełko wbija się w górną krawędź pierwszego słupka z okrążenia.

Oczko ścisłe

Na początku okrążenia/rzędu nabiera się 1 o. łańcuszka (jest to pierwsze "oczko ścisłe"), potem z podstawy okrążenia/rzędu wyciąga się pętelkę ...


... przez obie pętelki przeciąga się nową pętelkę.


I tak powstają oczka ścisłe.

Półsłupek

Na początku okrążenia/rzędu wykonuje się 2 o. łańcuszka (jest to pierwszy "półsłupek"), na szydełko nawija się/narzuca nitkę ...


... z podstawy okrążenia/rzędu wyciąga się pętelkę. Przez pętelkę, narzut i pętelkę przeciąga się nową pętelkę.


I tak powstają półsłupki.

Słupki z nitką nawiniętą pojedynczo

Po zamknięciu obwodu wykonać 3 oczka łańcuszka (jest to pierwszy "słupek" okrążenia).

Na szydełko narzucić nitkę, wbić szydełko w odpowiednie miejsce poprzedniego okrążenia (podane w przepisie lub schemacie).
Wyciągnąć pętelkę. Przez wyciągniętą pętelkę i narzuconą nitkę przeciągnąć kolejną pętelkę.


Przez obydwie pętelki przeciągnąć kolejną pętelkę.


Tak powstają kolejne słópki z nitką nawiniętą/narzuconą pojedynczo.

Słupki z nitką nawiniętą podwójnie

Kolejne poziome kreski w schematach oznaczają ilość nawiniętych na szydełko nitek.

Wykonać 4 oczka łańcuszka (o jedno oczko więcej dla każdego kolejnego nawinięcia).
Na szydełko nawinąć/narzucić dwa razy nitkę.


Z odpowiedniego miejsca poprzedniego okrążenia (podanego w opisie lub schemacie) wyciągnąć pętelkę.
Przez tą pętelkę i jeden narzut przeciągnąć kolejną pętelkę.


Przez powstałą pętelkę i przez kolejny narzut wyciągnąć nową pętelkę.


W zależności od liczby narzutów powtarzać ten manewr aż na szydełku będą dwa ostatnie oczka, przez które przeciąga się nowe oczko.


Tak powstają słupki z podwójnym nawinięciem/narzutem.

Ścieg raczkowy

Wykonuje się podobnie jak oczko ścisłe, tylko wstecz, jak raczek.

Na początku okrążenia/rzędu robimy 1 o. łańcuszka.
Czubek szydełka przesuwamy w prawo i w dół, wbijamy przed oczkiem łańcuszka ...


... i wyciągamy pętelkę.


Chwytamy nitkę od kłębka i przez obie pętelki przeciągamy nową pętelkę.

Kolejne oczka ściegu raczkowego wykonuje się powtarzając te trzy czynności.


Powstaje ozdobny brzeg.